Certyfikaty

Posiadamy szeroki zakres uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego do obsługi, konserwacji i napraw różnych rodzajów dźwignic w tym urządzeń firmy GEDA.