Serwis/szkolenia

Serwis

Serwis firmy HENZO od 2000 roku posiada autoryzację na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wszytkich typów urządzeń produkowanych przez niemiecką firmę GEDA -Dechentreiter GmbH & Co, KG.

Naprawy wykonywane są na podstawie procedur firmy GEDA oraz wyłącznie z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych producenta lub ich zamienników o takich samych parametrach technicznych dostępnych w Polsce.

Duże doświadczenie w naprawach oraz niezbędny zapas części zamiennych znajdujący się w magazynie gwarantuje szybką i profesjonalną naprawę urządzeń.

Prowadzimy rownież przeglądy roczne wciągarek i wind firmy GEDA w zakresie zgodnym z wymaganiami producenta , na które wystawiamy Poświadczenia Przegladu. Wykonujemy przeglądy konserwacyjne oraz prowadzimy dzienniki konerwacji urządzeń w terminach zgodnych z wymogami przepisów Urzędu Dozoru Technicznego.


Szkolenia

Serwis firmy HENZO przeprowadza szkolenia na obsługę urządzeń firmy GEDA oraz organizuje egzaminy niezbędne do uzyskania odpowiedniej kategorii uprawnień do obsługi urządzeń , które wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zajmujemy się również kompletowaniem niezbęnej dokumentacji technicznej ,organizacją odbiorów technicznych i badań okresowych przeprowadzanych przez oragany Dozoru Technicznego oraz rejestracją urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Posiadamy zgodę firmy GEDA na wystawianie duplikatów dokumentacji technicznej, poświadczeń zgodności wykonania oraz deklaracji zgodności UE na urządzenia, firmy GEDA , które posiadają oryginalne tabliczki znamionowe producenta.